مقالات / پایان نامه ISI / دکتری دانشگاه آزاد / کارشناسی ارشد سازمان سنجش / تحصیل در خارج

دانشگاه ازاد www.azmoon.com دکتری کنکور دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد www.azmoon.net اعلام نتایج دکتری
مشاوره دکتری | مشاوره پایان نامه | مشاوره مقالات isi مشاوره رزومه اساتید ارتقا رتبه مشاوره پروپوزال

 تلفن سفارش تبلیغات در سایت : 09374516431

آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری دانشگاه آزاد نتایج دکتری منابع دکتری آزمون دکتری 92 ثبت نام دکتری آزمون دکتری آزاد آزمون دکتری 93 اخبار دکتری کارشناسی ارشد آزاد 92

مقالات بیومتریال, بیومواد, بیوسرامیک, پلیمرفاکتور های مؤثر در خون سازگاری مواد پلیمری 3

 

  ویژگیهای ساختاری پروتز های عروقی

 فاکتور های مؤثر در خون سازگاری مواد پلیمری 3 medicblog.blogfa.com

پروتز های عروقی از لحاظ ویژگیهای ساختاری مشخصات ویژه ای باید داشته باشند.

مهمترین مشخصات یک پروتز سرخرگی عبارتند از:         

  تخلخل

یک پروتز عروقی باید منافذ و یا خلل و فرج ریز داشته باشد تا بستر پایداری برای رشد سلولهای عروقی فراهم آورد. در واقع تخلخل یکی از مشخصات اساسی برای عملکر پروتز های عروقی سنتزی می باشد و نقش مهمی در سرعت جریان خون دربلند مدت بازی مادۀ زیست سازگاری کنئپد . بهترین توصیف از ماهیت تخلخل یک عروق جایگزین شده عبارتند از : نفوذ پذیری ، اندازۀ منافذ ، ابعاد اتصالات داخلی بین منافذ و درصد تخلخل.

  انطباق پذیری

از آنجائیکه عروق انسان در شرایط مختلف تحت فشارهای متفاوتی از خون که از ناحیه قلب ایجاد می گردد ، قرار می گیرد لذا ساختار آن باید طوری باشد تا تحت شرایط مختلف فشاری ، به راحتی منبسط و منقبض گردد و کاملاً حالت الاستیک داشته باشد. انطباق پذیری ضعیف یکیاز مهمترین عوامل اساسی در عملکرد ضعیف پروتز های عروقی سنتزی می باشد. عدم انطباق پزیری، بین شریان طبیعی و پروتز کاشته شده، باعث ایجاد تنش برشی زیاد و اغتشاش جریان خون و ایست موضعی آن می گردد. تطابق پذیری یک ماده پاسخ کرنش یا افزایش طول در مقابل یک تنش اعمال شده است وجنبۀ دیگر مدول یانگ است. بنابراین این خاصیت ویژگی ذاتی ماده است. انبساط پذیری پلیمر نیز میزان توانایی رگ برای افزایش حجم ،تحت فشارداخلی معین یا مقدار اتساع لو له ای است و عکس تطابق پذیری است . این خاصیت به شکل هندسی نمونه وابسته است . در حالت ایده ال ، یک ماده برای کاربرد در ساخت پروتز عروقی باید خاصیت ویسکوالاستیک و تا حد ممکن نزدیک به دیوارۀ رگ طبیعی داشته باشد . رگهای طبیعی زمانیکه تحت فشار mmHg 150 قرار می گیرند ، حدود 10% افزایش قطر نشان می دهند. این مقدار در PET  و Eptfe  حدود 1% است ودر پلی یورتانها حدود حدود 6% مشاهده شده است . پروتز های پلی یورتان _ پلی لاکتید ، خواص مکانیکی شبیه به آئورت شکمی خرگوش دارند و حداکثر تا 50% ازدیار طول نشان می دهند . پروتزی که جانشین رگ طبیعی می گردد ، باید خواص مکانیکی شبیه به آن داشته باشد . کاهش در خواص مکانیکی پروتز در اثر آناستوموسیز منجر به آشفتگی در جریان خونی می گردد و تا حدی پیش می رود که می تواند به لختگی و تخریب عناصر خونی منجر گردد . پروتزهای بازیابی شده از حیوانات مورد مطالعه نیز ایجاد لخته در آناستوموسیز را نشان می دهند.

  زیست تخریب پذیری

زیست تخریب پذیری  خاصیت مهمی است که سلولهای شخص بیمار را قادر می سازد که درطول دوره التیام ، بافت زندۀ بدن جایگزین پروتز کاشته شده گردد . با استفاده از مواد زیست تخریب پذیر می توان خونریزی را در بسیاری از موادمنفذ دار کنترل نمود.

    ویژگی های سطحی پروتزهای عروقی

                 أ‌-               خلل و فرج سطح

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که پروتزهای عروقی که دارای سطح متخلل داشته باشند از نظر چسبندگی پلاکت کم و در نتیجه لختگی خون در عروق کمتر خواهد بود .

                 ب‌-    آبدوستی و آبگریزی سطح

سطح پلیمر از نظر خیس شوندگی می بایست یا حداکثر خیس شوندگی یا حداکثر خیس شوندگی را داشته باشد . به عبارت دیگر زاویه تماس قطره آب روی سطح پلیمر یا نزدیک صفر باشد و یا بالاتر از 90 درجه باشد.

           ج‌-          بار الکتریکی سطح 

بار الکتریکی یکی از ویژگی های مهم سطح برای ساخت پروتز های عروقی می باشد. با توجه به اینکه خون که یک محلول هیدروکلوئیدی دارای بار منفی می باشد بنابراین هر چه سطح پلیمر بار الکتریکی منفی تر داشته باشد مناسب تر است.

د‌-              خصوصیات شیمیایی مناسب

 

اصلاح سطح

هم با روش شیمیایی و هم با روش پرتو دهی می توان سطح پلیمر را اصلاح و خون سازگار کرد.

مواد مختلفی به منظور اصلاح سطحی پلیمر ها به کار رفته اند ، در ادامه تعدادی از این مواد و نحوه سطح با این مواد ارائه شده است.

این روشها به منظور کاهش یا جلو گیری از ترک سطحی و رسیدن به مینیمم نیروی کشش سطحی و افزایش زیست سازگاری ( عدم جذب پلاکت و پروتئین ) مورد استفاده قرار گرفته شده اند.

- پلی اتیلن اکساید

- هپارین

- ( SO3 - PEO ) (  ethylene   oxide ) a- propylsulphate - poly )

به منظور داشتن پلیمرهایی که ساختمان مولکولی شبیه هپارین دارند . پلیمرهای آبدوست را سولفونه می کنند . PEO – SO3 نمونه ای از این نوع  پلیمرهاست. PEO – SO3 به روش photochemical بر سطح پلی یورتان گرافت می شود .

- تائرین و 3- آمینو پروپیل تری اتو کسی سیلان ( آمینو سیلان )

- گلوکز یا گلو کوزامین

- پلی اتیلن گلیکول

- پلی ( 2- هید روکسی اتیل – متا کریلات )

  خصوصیات پلیمر مناسب برای اصلاح سطحی

پلیمری که در سطح دیچه های پلی یورتانی قرار می گیرد ، باید زیست سازگار باشد ، پلاکت جذب نکند ، تشکیل لخته ندهد ، از عمر دریچه نکاهد و از تجمع کلسیم بر سطح جلوگیری می کند . سطح باید به گونه ای باشد که در برابر ترک مقاومت کند و شکسته نشود . از تجزیه پلی یورتان جلوگیری کند . کاندید مناسب که در این پروژه انتخاب شده است ، سلیکسون می باشد .

  بار الکتریکی سطح

از اندازه گیری بار الکتریکی سطح می توان خون سازگاری سطح پلیمر را مورد برسی قرار داد و مطابقبا مقدار بار الکتریکی سطح آنرا کم یا زیاد کرد و سطح پلیمر را با روش کو پلیمریزاسیون پیوندی با موادخون سازگار و یا پرتو دهی با پلاسما یا لیزر آنرا اصلاح و پروتزی مناسب تهیه کرد. روش اندازه گیری بار  الکتریکی سطح توسطدستگاه اندازه گیری پتانسیل زتا انجام می شود. مطابق با تحقیقات انجام شده پلیمر های با پتانسیل زتا منفی برای ساخت پروتز های در تماس با خون مناسب تر می باشند.

  پتانسیل زتا

در فصل مشترک (با جدایش فازی) فاز جامد محلول های الکترولیت ، یک توزیع پتانسیل الکتریکی وجود دارد. این توزیع بار های الکتریکی با آنچه در فاز مایع و در توده جامد وجود دارد ، متفاوت می باشد. این پدیده تشکیل دو لایه الکتروشیمیایی را بوجود می آورد.

بار الکتریکی که در ناحیه فاز مایع بوجود می آید شامل :

الف-لایه غیرمتحرک ( لایه استرن stern )که بار الکتریکی ثابت و غیر متحرک در مرز جامد مایع می باشد .

ب- یک لایه نفوذی : بار الکتریکی در این ناحیه در معرض حرکت های گرمایی می باشد.

پتانسیل الکتریکی حاصل از لایه ثابت ( غیر متحرک ) و لایه نفوذپذیر را پتانسیل الکتروسینتیک یا پتانسیل زتا می نامند.

پتانسیل الکتروسینتیک سر چشمه گرفته از این حقیقت می باشد که آنرا به وسیله اندازه گیری های الکتروسینتیکی می توان تعیین و محاسبه کرد .

پتانسیل الکتروسینتیک ، پتانسیلی می باشد که در سطح مشترک دو فاز بوجود می آید ، به اینصورت که مایع و جامد در مقابل یکدیگر حرکت می کنند . این پدیده از حرکت مایع و ایجاد یک نیرو برشی و حرکت بارهای الکتریکی مایع بوجود می آید به صورتی که بار سطح فقط کمی جابجا می شود.

این حرکت جریان دو لایه الکتروشیمیایی بین سطح جامد و مایع ، چهار نوع پدیده را به وجود می آورد.

در دو مورد حرکت لایه ای الکتروشیمیایی یک اختلال پتانسیل را بوجود می آورد :

الف) پتانسیل جریانی

ب) پتانسیل رسوبی (ته نشین )

در دو مورد دیگر

ج) الکترو فورز

د) الکترو اسمو

در دو مورد آخر حرکت ذرات و همین مایع با به کار بردن یک جریان الکتریکی خارجی انجام می شود.

 

biomaterial.blogfa.com بیو متریال


منبع : http://medicblog.blogfa.com/post-557.aspx
تاریخ انتشار : یکشنبه ۶ بهمن۱۳۸۷